Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Πριν από τριάντα πέντε χρόνια περίπου ξεκινούσε ένα φιλόδοξο πείραμα, που είχε σαν στόχο την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων με το μικρότερο δυνατό τραύμα. Αποτέλεσμα αυτού του πειράματος ήταν η ανάπτυξη της χειρουργικής με λαπαροσκόπηση, η πραγματοποίηση δηλαδή χειρουργικών επεμβάσεων με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων, οπτικών ινών, βίντεο και μόνιτορ. Η επιτυχία αυτού του πειράματος ήταν τόσο μεγάλη,
ώστε άλλαξε σημαντικά την πορεία και την ιστορία της ιατρικής ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της “ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής” (Minimally Invasive Surgery).

Σε αντίθεση με τις μεγάλες, δύσμορφες χειρουργικές τομές που γίνονταν παλαιότερα στην ανοιχτή χειρουργική,
η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική πραγματοποιείται διαμέσου πολύ μικρών τομών του δέρματος (διαμέτρου λίγων χιλιοστών).

Πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής:

 • μικρότερη χειρουργική τομή
 • ελάχιστος τραυματισμός των ιστών
 • μεγαλύτερη ακρίβεια χειρουργικών χειρισμών
 • ελαχιστοποίηση του πόνου
 • μικρότερη απώλεια αίματος
 • λιγότερες μεταγγίσεις
 • λιγότερες λοιμώξεις
 • ελαχιστοποίηση των επιπλοκών
 • ταχεία ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση των ασθενών
 • καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο
 • ταχύτερη επάνοδος στην εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες
 • ελάττωση συνολικού κόστους νοσηλείας

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική περιλαμβάνει:

 • τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική
 • τη Ρομποτική Χειρουργική
 • την Τηλεχειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι λοιπόν μια επεμβατική τεχνική που πραγματοποιείται με μικρές τομές στην κοιλιακή χώρα, απο τις οποίες εισάγονται ειδικά εργαλεία, για να απεικονίσουν τα όργανα και να γίνουν οι εγχειρήσεις.
Σήμερα χρησιμοποιούνται προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής ανάλυσης ενδοσκοπικές κάμερες, εξειδικευμένα εργαλεία, νυστέρια υπερήχων και άλλα μέσα ειδικά σχεδιασμένα για τη λαπαροσκοπική επεμβαση.
Κάθε ενδοσκοπικό εργαλείο έχει μία συγκεκριμένη χειρουργική λειτουργία, όπως να συλλαμβάνει, να κόβει, να ράβει, να χειριζεται τους ιστούς κτλ. Κατά τη διάρκεια μίας επέμβασης ο χειρουργός έχει στη διάθεση του μία ευρεία σείρα διαφορετικών εργαλείων, τα οποία μπορουν ταχύτατα να εναλλάσονται ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία η λαπαροσκοπική επέμβαση, μέσα απο τομές 5-10 mm.

 

Εξοπλισμός Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

 

Για την πραγματοποίηση μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης είναι απαραίτητα τα παρακάτω βασικά εξαρτήματα:

 • το σύστημα απεικόνισης (λαπαροσκοπικός ή ενδοσκοπικός πύργος)
 • το σύστημα παροχής CO2
 • τα trocars και τα ειδικά ενδοσκοπικά εργαλεία

Ο ενδοσκοπικός πύργος περιλαμβάνει μία μεγάλη οθόνη υψηλής ευκρίνειας, την κεφαλή της κάμερας, το σύστημα αυτόματης ρύθμισης και καταγραφής της εικόνας, τη συσκευή ψυχρού φωτισμού, τις οπτικές και τη συσκευή διαθερμίας. Οι οπτικές μπορεί μα είναι 0 ή 30 μοιρών ανάλογα με το είδος της επέμβασης και την οπτική γωνία που δουλεύει ο χειρουργός.

 

 

Το σύστημα παροχής CO2 είναι μια ηλεκτρονική συσκευή παροχής αέρα, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί όσον αφορά την πίεση λειτουργίας και τη μέγιστη παροχή της. Οι πιέσεις λειτουργίας κυμαίνονται απο 12 έως 15 mmHg, ώστε να εκπτύσσεται η κοιλιακή χώρα (πνευμοπεριτόναιο) και να μπορεί να δουλέψει ο χειρουργός, ενώ παράλληλα η πίεση που ασκείται στις φλέβες βοηθάει στην αιμόσταση κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το αέριο που χρησιμοποιείται για το πνευμοπεριτόναιο (CO2) είναι αδρανές, δεν είναι τοξικό για τον ασθενή, δεν αναφλέγεται και αποβάλλεται ταχύτατα απο τους πνεύμονες.

Τα trocars είναι ειδικά σωληνωτά εργαλεία, τα οποία διαπερνούν το κοιλιακό τοίχωμα και στερεώνονται σε αυτό. Μέσω των trocars εισάγονται η οπτική και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ενώ διαθέτουν ειδικό βαλβιδικό μηχανισμό ώστε να μη διαφεύγει το CO2 και χάνεται το πνευμοπεριτόναιο.

Τα λαπαροσκοπικά εργαλεία, τα οποία αποτελούν την προέκταση των χεριών του χειρουργού και είναι τα όργανα με τα οποία πραγματοποιεί την επέμβαση. Έχουν κατασκευαστεί πολλές παραλλαγές τους, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια κάθε επέμβασης. Υπάρχουν εργαλεία σύλληψης, παρασκευής και διατομής, εργαλεία ανακατασκευής και αιμόστασης, εργαλεία καθήλωσης και ενδοσκοπικοί κοπτοράπτες. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν διάφορα είδη ενέργειας, όπως μηχανική, ηλεκτρική, υπερήχων και laser ή συνδυασμό τους. Κάθε εργαλείο έχει ιδιαίτερο και συγκεκριμένο τρόπο χρήσης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που το κάνουν ιδανικό για συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

 

 

Εφαρμογή της Λαπαροσκόπησης στη Γενική Χειρουργική

 

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι κατάλληλη και έχει πολλές εφαρμογές στη Γενική Χειρουργική, όπως:

 • αποκατάσταση βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης, κιρσοκήλης και ΜΤΧ κοιλιοκήλης
 • αποκατάσταση κήλης των αθλητών
 • αποκατάσταση διαφραγματοκήλης και γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης
 • αποκατάσταση αχαλασίας του οισοφάγου
 • γαστρεκτομή
 • επεμβάσεις για νοσογόνο παχυσαρκία (τοποθέτηση δακτυλίου ή γαστρικο by pass)
 • χολοκυστεκτομή
 • διερεύνηση χοληδόχου πόρου
 • κολεκτομή
 • παγκρεατεκτομή
 • ηπατεκτομή
 • σπληνεκτομή
 • επινεφριδεκτομή
 • εκτομή κύστεων ήπατος, παγκρέατος, σπληνός
 • σκωληκοειδεκτομή
 • συμφυσιόλυση

 

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

 

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική απολαμβάνει όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στο μέγιστο βαθμό, όπως:

 • μικρότερη χειρουργική τομή
 • ελάχιστος τραυματισμός των ιστών
 • ακρίβεια χειρουργικών χειρισμών
 • ελαχιστοποίηση του πόνου
 • μηδαμινή απώλεια αίματος
 • λιγότερες μεταγγίσεις
 • λιγότερες λοιμώξεις του τραύματος
 • ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως διάσπαση, κήλη κτλ.
 • μικρότερη καρδιοαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση
 • ταχεία ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση των ασθενών
 • καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο
 • ταχύτερη επάνοδος στην εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες
 • ελάττωση συνολικού κόστους νοσηλείας
 • δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατεχάκη 69, 11525, Ψυχικό

info@chrysovergidis.gr